URGENTNÉ! Ako finančne ochrániť a zabezpečiť seba a svoju rodinu v tejto dobe a pripraviť sa na to, čo nás nevyhnutne čaká nasledujúce mesiace.
(rátajme s najlepším, ale pripravme sa na najhoršie...)

Záznam bude dostupný už len: